Vägen till grönt kort

Beviset på genomförd nybörjarutbildning i golf kallas Grönt kort.
Grönt kort utbildningen har de senaste åren förenklats avsevärt och i stort sett alla kan genomgå den.

Stegen till Grönt kort:

  1. Kontakta klubben och anmäl dig till en utbildning
    Du finner våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.
  2. På utbildningen, som 2019 är förlagt till en heldag, lär du dig dom olika golfslagen, spelregler och golfvett.
  3. Grönt kort får du när du efter genomförd utbildning klarat 18 poäng från gul/svart pinne, 150 metersmarkeringen.
    Samtidigt får du ett eget Golf-ID som registreras i GIT, golfens IT-system.

Vad händer sedan?
Då börjar resan ner mot handicap 36 (och lägre). Du spelar med en vän/fadder som noterar din
score och när den är bättre än 18 poäng (9 hål) eller 36 poäng (18 hål) sänks din handicap.
Den du spelar med verifierar ditt resultat.