Vägen till grönt kort

Beviset på genomförd nybörjarutbildning i golf kallas Grönt kort.
Grönt kort utbildningen har de senaste åren förenklats avsevärt och i stort sett alla kan genomgå den.

Stegen till Grönt kort:

  1. Kontakta klubben och anmäl dig till en utbildning
    Du finner våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.
  2. På utbildningen, som vanligtvis är 3 tillfällen, lär du dig dom olika golfslagen, spelregler och golfvett.
  3. Grönt kort får du när du efter genomförd utbildning klarat 18 poäng från gul/svart pinne, 150 metersmarkeringen.
    Samtidigt får du ett eget Golf-ID som registreras i GIT, golfens IT-system.

Vad händer sedan?
Då börjar resan ner mot handicap 36 (och lägre). Du spelar med en vän/fadder som noterar din
score och när den är bättre än 18 poäng (9 hål) eller 36 poäng (18 hål) sänks din handicap.
Den du spelar med verifierar ditt resultat.