UNDERHÅLL PÅ BANAN

Nu kör vi igång underhållsarbeten på banan tisdagar klockan 09.00
Samling i klubbrummet!

Se nedan några bilder från tisdagarnas arbeten!

Dikesröjning vid hål 13.

Röjning vid 7:ans tee.

Nya teeskyltar på gång.

Färist till hål 10.