Styrelse

Så här är styrelsen för Örbyhus Golfklubb sammansatt:

Agneta Molge
Ordförande

Göran Sjöblom
Kassör

Bengt Persson
Sekreterare

Kalle Gunnarsson
Ledamot

Lennart Andersson
Ledamot

Kenneth Hägglund
Ledamot

Rune Karlsson
Ledamot

Karin Sjöstrand
Suppleant