Om tävlingar

Tävlingsbestämmelser för Örbyhus GolfKlubb

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel och Spel- och tävlingshandboken.
Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.
Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta. Undantag finns dock. Spelare som inte är medlemmar i Örbyhus GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee.

Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:
Klass A handicap till och med 11,4

Klass B handicap 11,5 till 18,4

Klass C handicap 18,5 till 36,0

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen
Avgörande vid lika resultat
Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

1. Spelhandicapmetoden

2. Matematiska metoden

3. Lottning

Vid särspel spelas hål 1 och 9.

Anmälan
Anmälan görs via Min Golf. Anmälningstidens utgång ses under respektive tävlingsinformation.
Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken)

Efteranmälan
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej.
Oftast enbart vid mån av plats.

Överanmälan
Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

 

Övriga villkor:

Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. Undantaget är tävlingen “Första försöket”.
Vi följer Spel och Tävlings rekommendationer för antal priser.

Antal deltagareAntal priserPrisfördelning i % av totalt prisvärde
4 - 7 1100
8 - 14270, 30
15 - 21360, 30, 10
22 - 28450, 25, 15, 10
osv.

”Scoring area”, scorekortsinlämning
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.
Se anvisning på klubben.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Överträdelse
Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.