Lokala regler

Myrstackar
Myrstackar betraktas som mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig

Jordfasta stenar på fairway
Jordfasta stenar och berg i dagen på finklippta delen av spelfältet
(se regel 25-2 för definition) betraktas som mark under arbete.
Regel 25-1 är tillämplig

Svackor
Svackorna runt skogsholmarna på hål 5 och 12 är del av spelfältet

Banmarkering på hål 3
På hål 3 är området till höger (västerut) om röd markering oändligt rött

Banmarkering på hål 10
På hål 10 är området till höger (norrut) om röd markering fram till kullen oändligt rött

Banmarkering på hål 18
På hål 18 är området till höger (norrut) om röd markering oändligt rött

Skador i bunker
Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen, är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig.
Stenar i bunker får tas bort utan plikt såvida inte bollen kommer i rörelse

Elstängslet
Elstängslet på banan är oflyttbart hindrande föremål.
Regel 24-2 är tillämplig

Avståndsmätare tillåten vid allt spel på banan
Spelare får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd

Avståndsmarkeringar till mitt på green
Nedanstående markeringar är oflyttbara hindrande föremål
Regel 24-2 är tillämplig

Vit platta200 m
Gul platta150 m
Orange platta125 m
Röd platta100 m
Blå platta75 m