Avgifter 2020

Fastställda Årsavgifter 2020
Medlemskategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Seniorer 4 500 4 900 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200
Förstaårsseniorer 2 500 2 900 3 100 3 100 3 500 3 500 3 500
Andraårsseniorer 4 500 4 500 4 500
Distans 2 500 2 900 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100
Greenfee 449 449 449 549 399 399
Greenfee Plus 1 095 1 200 1 200 Utgår
Juniorer 7-15 år 700 700 700 700 700 700 700
Juniorer 16-18 år 1 400 1 400 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000
Juniorer 19-21 år 2 000 2 000 2 000 2 000
Juniorer 22-26 år 2 500 2 800 2 950 2 950 2 950 2 950 3 400
Familj 10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Förslag betalningsvarianter för fullt betalande seniorer:
1  Betala hela avgiften före årsskiftet och erhåll 200 kronors rabatt.
2  Betala halva avgiften före årsskiftet och andra hälften före sista mars
Samtliga medlemskategorier
Kan betala avgiften via MoreGolf Mastercard o därmed dela upp avgiften