Årsmöte

Årsmötet är planerat till den söndag 24 mars.

Kallelse med förslag till dagordning

Övriga handlingar kommer att skicks ut per mail senast 1 vecka innan mötet.

Får du inte dessa mail?
1. Kontrollera att rätt e-postadress är registrerad via Min Golf
2. Kontrollera så att dessa mail inte hamnar i din mapp för skräppost