RANGEN ÖPPEN

Rangen har öppnat
Rangen har öppnat för säsongen med spel från matta. Du köper boll i bollmaskinen med ditt bankkort.  Övriga gräsytor är stängda fram till den officiella öppningen i vår.  Välkomna!